7. 01. 2013 - Články -> Aktuality

Pravěk

Pravěk začíná vznikem člověka asi před třemi milióny let. Pravěk je nejstarším a nejdelším obdobím v dějinách lidstva. Pravěk je možné rozdělit na dvě etapy podle toho, jakým způsobem si lidé získávali obživu.Pravěk je také možné dělit podle materiálu, z kterého si tehdejší lidé zhotovovali zbraně a nářadí. Podle toho, z jakých materiálů si pravěcí lidé vyráběli zbraně a nástroje, se pravěk dělí na dobu kamennou, bronzovou a železnou.Nejstarší státy vznikly kolem roku 3 000 př. n. l. v Mezopotámii a v Egyptě. Nejrychleji probíhal vývoj na území Asie a Afriky. Konec období pravěku je spojen se vznikem prvních států;státních útvarů. V průběhu pravěku osídlili lidé Evropu, Asii, Ameriku, Afriku, Austrálii a Prahu.